Paardenopstellingen op de Eleweide

Welkom op de Eleweide in Elewijt.

Begeleiding: Anne Verdoodt & Mieke Van der Veken


Heb je een thema, een vraag, een verlangen? Dan kan je dit inbrengen in een opstelling. Tijdens een paarden-opstelling  'creëren' we samen met de deelnemers èn de kudde paarden een ‘wetend veld’. Dit wetend veld is een bron van weten die je eigen persoonlijke levenservaring overstijgt. In zijn tijd noemde Jung dit het collectief onbewuste.  

Een opstelling is de weerspiegeling van iemands innerlijke wereld m.b.t.  het thema. Elk van ons zal  op een heel eigen manier resoneren op het ingebrachte thema, zo ook de paarden. 

  

Tijdens een opstelling worden energetische verstoringen zichtbaar, en creëren we een veilige ruimte waarin discomfort een milde bedding krijgt, heling kan ontstaan en helderheid jou kan inspireren in het verder laten doorwerken van inzichten in je dagelijks leven.  

Ze laten ons zien hoe we ons liefdevol kunnen verbinden met onszelf, onze levenssituatie, onze familie, de wereld…

 

Werken met paarden, een bijzondere ervaring!

 

Paarden geven heel bijzondere voeding aan het wetend veld. Paarden zijn immers bij uitstek dieren die veel ervaring hebben met haarfijn aanvoelen wat er gaande is. Het is evolutionair ook niet zo verwonderlijk.  Een paard heeft noodgedwongen voelsprieten, die ver reiken. Je zou het gemakkelijk vergeten nu vrijwel alle paarden in ons land binnen de muren van een stal wonen, maar ze zijn in hun oeroude genen nog altijd een prooidier, en dus zeer kwetsbaar. Het kleinste signaal kon letterlijk van levensbelang zijn en dit maakt dat ze zeer alert en sensitief moesten zijn.  Zelfs nu paarden al ruim zesduizend jaar gedomesticeerd zijn, hebben hun emotionele antennes niets aan kracht verloren. 

Zij verstaan maar één taal en dat is die van het lichaam. Onze ademhaling, hartslag, lichaamshouding, spierspanning vertellen paarden  boekdelen. Dat wordt erg zichtbaar in het grondwerk met paarden in een context van individuele begeleiding.  Maar het gaat verder. Tijdens een opstelling pikken ze haarfijn op wat er in het energieveld in beweging wordt gezet en komen op een niet-verbale maar meestal heldere wijze tussenbeide als ze een meerwaarde kunnen betekenen. Zo kunnen ze zich bewust afkeren van de plek van de opstelling of er net doorheen komen en blijven bij een bepaalde persoon , of ze spiegelen de emoties die aan de orde zijn.  Zo dragen ze bij tot het begrijpen van de processen die hier spelen en/of helpen ze bepaalde emoties en patronen ontmijnen.  Ze fungeren eigenlijk als extra deelnemers en zijn niet bevooroordeeld door eigen processen en ervaringen, wat bij mensen soms moeilijk te onderscheiden is.

Ook als je zelf geen thema inbrengt, kan je de invloed ervaren van wat er in het wetend veld gebeurt. Niet enkel via (h)erkenning van wat je ziet gebeuren in de opstelling zelf, ook via rechtstreekse impact van het wetend veld op processen in jouw leven.

 

Nieuwe data volgen later.

Deelname: € 30.  Info en Aanmelden via m.vanderveken@voetenopdegrond.be of 0485/422589